gambar

Blog Archives

Twitter Sufisme News

Kamis, 31 Maret 2011

Perkembangan Tarekat di Dunia Islam

Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-6 dan 7 Hijriah, ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai falsafah hidup. Pada periode ini, tasawuf memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus. Sedangkan, sebelumnya tasawuf dipraktikkan secara individual tanpa adanya ikatan satu sama lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas, tidak terbatas hanya pada zikir dan wirid atau amalan-amalan tertentu saja. Bahkan, ada beberapa tarekat yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti Tarekat Sanusiyah yang menentang penjajahan Italia di Libya, Tarekat Tijaniyah yang menentang penjajahan Prancis di Afrika Utara, dan Tarekat Safawiyah yang melahirkan kerajaan Safawi di Persia (Iran).

Selanjutnya, tarekat makin berkembang secara luas di berbagai belahan dunia. Beberapa yang terkenal adalah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Rifaiyyah, Tijaniyah, dan Sammaniyah. Dan di Indonesia sendiri, terdapat asosiasi atau organisasi yang membawahi tarekat yang mu'tabar (terkenal dan diakui). Organisasi ini bernama Jam'iyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah Indonesia (Jatmi) dan Jam'iyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyyah. Organisasi tarekat yang kedua ini menaungi sejumlah tarekat yang berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Adapun Mudir 'Aam (Ketua Umumnya) adalah KH Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, tinggal di Pekalongan.

Di bawah ini adalah beberapa tarekat yang dikenal di dunia Islam.

-------------------------------------------------------------------------------------
NO.  NAMA TAREKAT        PENDIRI                        BERPUSAT DI
-------------------------------------------------------------------------------------
1.     Adhamiyah           Ibrahim bin Adham             Damaskus Suriah
2.     Ahmadiyah           Mirza Ghulam Ahmad           Qadiah India
3.     Alawiyah               Abu Abbas Ahmad bin
                                Mustafa al-Alawi                    Mostaghanem Aljazair
4.    Alwaniyah            Syekh Alwan                        Jeddah Arab Saudi
5.    Ammariyah          Ammar Bu Senna                Constantine Aljazair
6.    Asyaqiyah            Hasanuddin                         Istanbul Turki
7.    Asyrafiyah           Asyraf Rumi                         Chin Iznik Turki
8.    Babayyah            Abdul Ghani                         Adrianopel Turki
9.    Bahramiyah          Hajji Bahrami                      Ankara Turki
10.  Bakriyah             Abu Bakar Wafai                   Aleppo Suriah
11.  Bektasyi              Bektasyi Veli                        Kir Sher Turki
12.  Bustamiyah          bu yazid al-Bustami              Jabal Bistam Iran
13.  Gulsyaniyah         Ibrahim Gulsyani                  Kairo Mesir
14.  Haddadiyah          Sayid Abdullah bin Alawi
                                bin Muhammad al-Haddad    Hijaz Arab Saudi
15.  Idrisiyah              Sayid Ahmad bin Idris
                                bin Muhammad bin Ali          Asir Arab Saudi
16.  Ighitbasyiyah       Syamsuddin                       Magnesia Yunani
17.  Jalwatiyah          Pir Uftadi                             Brusa Turki
18.  Jamaliyah           Jamaluddin                         Istanbul Turki
19.  Kabrawiyah          Najmuddin                          Khurasan Iran
20.  Khalwatiyah         Umar al-Khalwati                 Kayseri Turki
21.  Maulawiyah          Jalaluddin ar-Rumi              Konya Anatolia
22.  Muradiyah           Murad Syami                       Istanbul Turki
23.  Naqsyabandiyah   Muhammad bin
                                Muhammad bin
                               al-uwaisi al-Bukhari
                               al-Naqsyabandi                        Qadri Arifan Turki
24.  Niyaziyah             Muhammad Niyaz                   Lemnos Turki
25.  Ni'matallahiyah     Syah Wali Ni'matallah             Kirman Iran
26.  Nurbakhsyiyah      Muhammad Nurbakh              Khurasan Iran
27.  Nuruddiniyah         Nuruddin                              Istanbul Turki
28.  Rifaiyyah             Sayid Ahmad Rifai                   Baghdad Irak
29.  Sadiyah               Sa'duddin Jibawi                     Damaskus Irak
30.  Safawiyah            Safiuddin                               Ardebil Turki
31.  Sammaniyah       Muhammad bin Samman
                              al-Madani                                 Madinah Arab Saudi
32.  Sanusiyah            Sidi Muhammad bin
                                 Ali al-Sanusi                           Tripoli Libanon
33.  Saqatiyah            Sirri Saqati                             Baghdad Irak
34.  Shiddiqiyah          Kyai Muchtar Mukti                 Jombang Indonesia
35.  Sinan Ummiyah        Alim Sinan Ummi                Awali Turki
36.  Suhrawardiyah        Syihabuddin Abu Hafs Umar
                                 bin Abdullah as-Suhrawardi      Baghdad Irak
37.  Sunbuliyah            Sunbul Yusuf Bulawi               Istanbul Turki
38.  Syamsiyah            Syamsuddin                          Madinah Arab Saudi
39.  Syattariyah            Abdullah al-Syattar               India
40.  Syaziliyah             Abul Hasan Ali Al-Syazili         Makkah Arab Saudi
41.  Qadiriyah              Abdul Qadir al-Jailani            Baghdad Irak
42.  Tijaniyah               Abul Abbas Ahmad bin
                                uhammad At-Tijani                 Fes Maroko
43.  Umm Sunaniyah    Syekh Umm Sunan               Istanbul Turki
44.  Wahabiyah           Muhammad bin
                                Abdul Wahhab                       Nejd Arab Saudi
45.  Zainiyah               Zainuddin                               Kufah Irak
-----------------------------------------------------------------------------------
sumber: Ensiklopedia Islam

Silahkan Baca Juga Artikel yang Terkait:

Comments :

0 komentar to “Perkembangan Tarekat di Dunia Islam”

Posting Komentar

LANGGANAN ARTIKEL

sufisme

Masukkan Email Anda dan Anda akan mendapatkan artikel terbaru dari sufisme news langsung di email Anda

 

Baner Links